विद्यार्थी विज्ञान मंथन

Vidyarthi Vigyan Manthan

State Co-Ordinators

STATE COORDINATORS
Dr. Vidyashankar M. H.

North Karnataka

vidyashankarsahyadri@gmail.com

7019028141

Dr. Anasuya. K. V.

North Karnataka

dakshineshwar@gmail.com

9448660055

Sh. Ramesh. H

Outreach & Media Coordinator

ramesha58@gmail.com

9591766361

Dr. Kamala. H

South Karnataka

blrkamala@gmail.com

8884924344