STATE COORDINATORS

Dr Shankar Lal Yadav
Chittor
9001024043
yadav.agro@gmail.com
Sh Mukesh Kumar Mali
Chittor
9772339461
mkmalipn@gmail.com
Dr. Santosh Sharma
Jaipur
9928463715
dr.santoshjpr@gmail.com
Dr Ashok Ramani
Jaipur
9414248227
ashokramani68@gmail.com
Sh Chandra Pal Singh
Jodhpur
9799975345
cpsinghinda@gmail.com
Sh Jaipal Singh
Jodhpur
9413261078
jaipalsinghpali9@gmail.com