विद्यार्थी विज्ञान मंथन

Vidyarthi Vigyan Manthan

State Co-Ordinators

STATE COORDINATORS
Sh. Pradip Narayan Mishra

Avadh

pradipmishra835@gmail.com

9451410835

Mrs. Sharmila Singh

Avadh

sharmilasingh@rediffmail.com

9335906971

Dr. Anil Nilkanth Gaikwad

Avadh - Outreach & Media Coordinator

anil_gaikwad@cdri.res.in

9415795140

Dr. Sandhya Agarwal

Braj

agarwal.chem@yahoo.co.in

8791064362

Sh Ram Pratap Singh

Braj

hicrpsingh@gmail.com

8057917717

Sh. Ashwini Kumar Jain

Braj - Outreach & Media Coordinator

ashwanijain2014@gmail.com

7983031234

Sh. Shailendra Tripathi

Goraksh

s.tripathi8910@gmail.com

9415248523

Dr. Sarvest Mishra

Goraksh

sarvestkumar@gmail.com

9415047039

Sh. Manoj Chaturvedi

Kanpur

manojchaturvedi216@gmail.com

9839390483

Dr. Ashutosh Tiwari

Kanpur

ashutosh.tiwari0885@gmail.com

9670000024

Sh. Prashant Khare

Kanpur - Outreach & Media Coordinator

prashant.khare687@gmail.com

8187957271

Ms. Sangeeta Tiwari

Kashi

sangeeta220566@gmail.com

7499855759

Dr. Rohit Kumar Mishra

Kashi

rkmishra@allduniv.ac.in

9305231487

Dr R P Singh

Meerut

chrpsingh@gmail.com

9910332592

Sh. Prabhat Kumar

Meerut

prabhatggupta@gmail.com

9258321272